»
S
I
D
E
B
A
R
«
3.C Bring on Tuesday
11. Duben 2014

Finish in Activity Book p. 56/1, 2. Some children have to finish crossword in their notebook English.

Dokonči v pracovním sešitě str. 56/1,2. Některé děti musí dokončit křížovku v sešitě English.

6th class Bring on Tuesday
10. Duben 2014

Workbook p. 41/5.

4.A Bring on Tuesday
10. Duben 2014

HW - fill in the paper - translate activities and tick your own answer.

DÚ  - doplň papírek - přelož aktivity a zatrhni svou vlastní odpověď.

3.B Bring on Friday
10. Duben 2014

Activity Book p. 54/1 - just only draw 6 pictures.

Pracovní sešit str. 54/1 - pouze nakresli 6 obrázků.

4. A Bring on Thursday
9. Duben 2014

Activity book p. 49/2.

Pracovní sešit str. 49/2.

6th class Bring on Tuesday
7. Duben 2014

Write a short recipe into your notebook Homework (ingredients and instructions).

3.C Bring on Tuesday
7. Duben 2014

Activity Book p. 52/2.

Pracovní sešit str. 52/2.

We are going to write a short test on Tuesday (basic questions + furniture).

Budeme psát krátký testík v úterý (základní otázky + nábytek).

3.C Bring on Friday
3. Duben 2014

HW - Write 6 names of furniture (each word twice) into your notebook Homework. You can draw small pictures.

DÚ - Napiš 6 názvů nábytku (každé slovo dvakrát) do svého sešitu Homework. Můžeš nakreslit malé obrázky.

4.A Bring on Tuesday
2. Duben 2014

Make a poster about  the transport in Prague (paper A4 - portfolio). Draw the pictures and write min. 8 sentences.

Vyrob plakátek o dopravě v Praze (papír A4 - portfolio). Nakresli obrázky a napiš min. 8 vět.

6th class Bring on Thursday
2. Duben 2014

Workbook p. 38/1

»  Běží na: eBlog.cz   »  Šablona: Ahren Ahimsa