»
S
I
D
E
B
A
R
«
3.C Be ready on Thursday
3. Červen 2014

We are going to write a big test on Friday - Unit 7. Study!

Budeme psát velkou písemnou práci v pátek - lekce 7. Uč se!

6th class Bring on Wednesday
3. Červen 2014

We are going to write a test on Wednesday - as… as…

Workbook p. 54/1.

4.A Be ready on Wednesday
3. Červen 2014

We are going to write a test on Wednesday - jobs, tools. Study!

Budeme psát testík ve středu - zamětsnání, nástroje. Uč se!

3.C Bring on Thursday
28. Květen 2014

Activity Book p. 67/2.

Pracovní sešit str. 67/2.

6th class Bring on Thursday
28. Květen 2014

Workbook p. 50/1

6th class Be ready on Wednesday
27. Květen 2014

We are going to write a test on Wednesday - superlatives and comparatives of adjectives. Study!

3.C POZOR!!! středa 28. 5.
27. Květen 2014

Ve středu 1. vyuč. h. výjimečně AJ, nezapomeňte si vzít všechny učebnice a pomůcky.

3.C Be ready on Tuesday
23. Květen 2014

We are going to write a short test on Tuesday (people - a man, a woman, a boy, a girl, a baby, a dog) + He’s got short brown hair. She’s got long blond hair etc.

Budeme psát krátký testík v úterý (lidé - muž, žena, chlapec, dívka, miminko, pes) + On má krátké hnědé vlasy. Ona má dlouhé blonďaté vlasy atd.

Bring your family photograph.

Přines svou rodinnou fotografii.

4.A AJ VÝJIMEČNĚ V PONDĚLÍ 26.5.
22. Květen 2014

We are going to write a test on Monday (time - quarter past, half past, quarter to, …o’clock).

Budeme psát testík v pondělí (čas - čtvrt, půl, třičtvrtě, celá).

CD - Unit 7 - Listen to the song Johnny is a postman. Activity Book p. 61/3.

CD - Lekce 7 - Poslouchej píseň Honza je pošťák. Pracovní sešit str. 61/3.

3.C Bring on Thursday
21. Květen 2014

HW - Draw a man, a woman, a baby, a dog, a girl and a boy into your notebook Homework. Label the pictures in English.

DÚ - Nakresli muže, ženu, dítě, psa, dívku a chlapce do svého sešitu Homework. Označ obrázky anglicky.

»  Běží na: eBlog.cz   »  Šablona: Ahren Ahimsa